CURTÀNEU EXPRESS

Presentació: 

CurtÀneuExpress (1a edició) s’integra dins el festival Curtàneu mostra de curtmetratges a les Valls  d’Àneu 2020. El propòsit de l’esdeveniment és el de donar valor i posar en relleu les Valls d’Àneu i el  Pallars com a escenari cinematogràfic.  

Pot participar-hi qualsevol persona o grup de màxim 6 persones (en cas que hi participin menors d’edat  han d’anar sempre acompanyats d’un adult) amb inscripció prèvia. 

Grava el teu curt a les valls d’Àneu en 12 hores! Es proposaran zones de gravació dins les Valls d`Àneu  i quatre paraules o frases fetes típiques de la parla pallaresa que els participants hauran d’integrar en els  seus curt.  

Els curts poden durar com a màxim 4 minuts amb crèdits inclosos. 

Premis: 

1er premi: 125€ 

2on premi: Visita a la fàbrica C13 i tast de productes per a tot el grup guanyador d’aquest premi.

3er premi: Lot de productes Km0. 

El jurat seran membres acreditats per l’organització que decidiran els guanyadors. La seva decisió serà  inapel·lable. 

El concurs es durà a terme des de les 9:00 del dia 29/05/2021 fins les 21:00 del mateix dia, en aquesta  hora s’haurà d’entregar per correu electrònic a curtsexpress@gmail.com el material ja muntat  mitjançant un enllaç de descàrrega online. Els fitxers hauran de ser en format .mp4 .h264 a 1018P  (mínim HD) no poden superar els 300 megues i han de ser gravats en horitzontal. L’organització es  reserva el dret de canviar o anul·lar el dia en cas de força major.  

Els curtmetratges es podran veure el dia 30/05/2021 a les 10:00 hores a Esterri d’Àneu (l’organització  concretarà la localització exacta als) on es farà l’entrega de premis. L’organització es reserva el dret de  canviar o anul·lar el dia en cas de força major. 

Les inscripcions tindran un cost de 30€ per grup o 10€ per equip si mínim un 50% dels membres de  l’equip són socis de Curtàneu i 5€ si tots els membres son socis de Curtàneu Podeu consultar a  Curtàneu cóm fer-se soci. El pagament es realitzarà en efectiu el dia del concurs durant la visita de  l’organització. 

El període d’inscripció finalitzarà el 27/05/2021 i es realitzaran a través del correu electrònic  curtaneu@gmail.com on s’haurà de facilitar nom, cognoms, edat i localitat dels membres de l’equip, un  telèfon i una adreça de correu electrònica ambdós vàlids per tal que l’organització es pugui posar en  contacte amb l’equip durant el període d’inscripcions i el dia del concurs.  

Cada equip disposarà de la seva càmera o dispositiu de gravació i del seu propi sistema de muntatge del  vídeo i se’n farà responsable durant l’esdeveniment. 

L’equip ha de preveure on farà el muntatge del curt, en cas de no disposar d’un lloc cal avisar a  l’organització en el moment de les inscripcions. 

L’organització proposarà 4 municipis o territoris vinculats a les Valls d’Àneu i per sorteig seran atorgades a cada equip. Les zones de gravació es comunicaran als equips a les 9:00 del matí del dia del  concurs mitjançant un correu electrònic. En aquest correu també es faran públiques les paraules  pallareses que han de ser incloses dins el curt i es concretarà una hora del matí on l’organització visitarà  els participants.  

Durant el dia de l’esdeveniment l’organització visitarà cada un dels equips (l’hora serà comunicada a  cada equip) per a resoldre dubtes si cal i fer alguna fotografia o petit vídeo per documentar  l’esdeveniment.

L’organització facilitarà un telèfon o correu electrònic de suport (curtsexpress@gmail.com) durant les  hores que duri el concurs, és a dir de les 9:00 a les 21:00. En cap cas es poden fer servir aquests mitjans  de comunicació per a temes no relacionats amb el concurs o per posar en dubte la posterior decisió del  jurat. 

Cada equip podrà presentar només un curtmetratge. 

Els curtmetratges hauran de ser inèdits. 

La temàtica és lliure però s’hauran de gravar en la zona indicada i hauran d’incloure mínim dues de les  quatre paraules proposades per l’organització. En cap cas es podrà entrar a gravar en propietats privades  o zones fora dels límits indicats. Caldrà respectar les persones i el mobiliari urbà de les zones de  gravació i no es podrà gravar cap persona que no doni el seu consentiment explícit als equips. 

Els equips hauran de participar respectant les normes sanitàries del moment, dur mascareta, no superar  el màxim de persones indicat, respectar les distàncies de seguretat i altres indicacions que l’organització  pot sol·licitar seguint les normes sanitàries del moment en que es dugui a terme el concurs.  

El curt podrà ser manipulat de forma digital o informàtica. L’organització es reserva el dret de fer servir  alguns fotogrames dels curtmetratges amb motius promocionals de l’esdeveniment. 

Durant l’esdeveniment l’organització podrà gravar un vídeo de resum i promoció de l’esdeveniment si  els equips donen els seu consentiment. 

Els arxius de les obres quedaran a l’arxiu de l’organització. 

Si els participants donen el seu consentiment l’organització podrà projectar de manera presencial o  virtualment fora del concurs els curtmetratges.  

Hi haurà d’haver un mínim de tres equips perquè l’esdeveniment es pugui dur a terme i un màxim de 10  equips participants. 

Les bases poden veure’s alterades per les recomanacions sanitàries del moment, en aquest supòsit es  comunicaran als equips pertinentment.  

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.